Monthly Archive: May 2017

1

1. Rất là thích hoa cài áo này…lúc nào cũng mang theo và cài khi có thể. 2. Sáng nay bình minh rất ngắn ngủi rồi trời đổ ập cơn mưa, những vì dậy sớm quá nên cũng kịp nhìn…
Read more