Monthly Archive: November 2017

Okinawa day 3

Okinawa day 3 Làng gốm Yomitan là khu vực tập trung các nghệ nhân gốm. Yachimun là đồ gốm truyền thống của Okinawa, được tạo ra bằng sơn tự nhiên và đất của vùng này. Tại làng vẫn còn tồn…
Read more