Tổng thống Park Chung Hee của Hàn Quốc tuyên bố: “TÔI SẼ ĐEM BẮN BẤT CỨ KẺ NÀO ĂN CẮP CỦA CÔNG DÙ CHỈ MỘT ĐỒNG

Tổng thống Park Chung Hee của Hàn Quốc tuyên bố: “TÔI SẼ ĐEM BẮN BẤT CỨ KẺ NÀO ĂN CẮP CỦA CÔNG DÙ CHỈ MỘT ĐỒNG ! Tôi sẳn sàng chết cho lý tưởng đã đề ra…”
( Tôi xin can, VN chớ mà làm theo…vì không có đất chôn người chết, chỉ có mấy thằng BÁN HÒM là giàu to….)
Với quyết tâm như vậy,Tổng thống Park Chung Hee đã đưa Hàn Quốc từ một nước nghèo đói trở thành một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới.
———————————————————
Tháng 7/1961, trước 20.000 sinh viên Đại học Seoul ông đã nói:
“Toàn dân Nam Hàn phải thắt lưng buộc bụng trong 5 năm, phải cắn răng vào mà làm việc nếu muốn được sống còn. Làm thế nào trong vòng 10 năm chúng ta tạo được một nền kinh tế đứng đầu Đông Á, và 20 năm sau chúng ta trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Chúng ta sẽ bắt thế giới phải ngưỡng mộ chúng ta! Hôm nay có thể một số đồng bào bất đồng ý kiến với tôi. Nhưng xin những đồng bào ấy hiểu cho rằng Tổ Quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân! Tôi không muốn mị dân! Tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. TÔI SẼ ĐEM BẮN BẤT CỨ KẺ NÀO ĂN CẮP CỦA CÔNG DÙ CHỈ 1 ĐỒNG! Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng đã đề ra .”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *