10 triệu tệ cho ai đánh bại Từ Hiểu Đông

10 triệu tệ cho ai đánh bại Từ Hiểu Đông.
Tỷ phú Trung Quốc Trần Sinh tuyên bố thưởng 10 triệu tệ (1,45 triệu USD) cho người nào đánh bại được võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông.
Sau chiến thắng trước Ngụy Lôi, Từ Hiểu Đông mạnh miệng tuyên bố võ thuật Trung Quốc đã lỗi thời hiện chỉ có tác dụng rèn luyện và giữ dáng. Anh ta cho rằng trong thực chiến, võ tự do hoặc quyền Anh thực tế hơn. Từ cho biết mình là một võ sĩ cô đơn trong “cuộc chiến” hiện tại.
Trước thái độ ngông cuồng của Từ Hiểu Đông, nhiều người yêu mến võ cổ truyền Trung Quốc đã rất bức xúc. Tỷ phú Trần Sinh, người Quảng Đông, là một doanh nhân giàu có đã sáng lập công ty thực phẩm và đồ uống Thiên Địa tuyên bố sẽ trao giải 10 triệu tệ (1,4 triệu USD) cho bất kỳ ai đánh bại được Từ Hiểu Đông.