# 20

# 20
Bài tập quay cảnh Lumière:
Đây là một dạng bài tập thực hành lấy cảm hứng từ những cảnh quay tiên khởi của Điện ảnh do hai anh em nhà Lumière thực hiện như : Đoàn tàu vào ga, Người tưới vườn bị tưới, Giờ tan xưởng…Đây là những cảnh quay mà máy quay được đặt ở một vị trí cố định, không di chuyển, và cũng không thay đổi cỡ cảnh trong khi quay (còn gọi là một cảnh tĩnh / fix) và độ dài của mỗi lần bấm máy không quá 1 phút vì cuộn phim hồi ấy chỉ dài có 1 phút. Kỹ thuật cắt dựng biên tập hình ảnh (editing) hồi ấy cũng chưa tồn tại nên mỗi cảnh quay của anh em nhà Lumiere thực sự là một tác phẩm ngắn hoàn chỉnh về tính kể chuyện cũng như hiệu quả về mặt hấp dẫn. Đây là một bài tập có vẻ đơn giản nhưng nó đòi hỏi người làm phim phải có tư duy về mặt đạo diễn để làm sao trong 1 phút phim phải « kể » được một cái gì đó trong khi máy quay phải cố định về góc máy, vị trí cũng như cỡ cảnh.