Monthly Archive: April 2017

19

19.4.2017 NGƯỜI RỪNG Chiều nay đi quay phim cho hai diễn viên xinh đẹp kia ở thác Sa Vang. Quay một hồi, lại gặp đoàn làm phim ở đó. Có lẽ họ thấy mình cũng giông giống người rừng nên…
Read more