Monthly Archive: June 2018

320k/h

320k/h. Sữa Ensure Đức xách tay 400g – hương Vanilla (ở Đức Nhà sản xuất chỉ đóng hộp 400g, không có loại 800g). Đây là sữa cho thị trường Đức của hãng Abbot, mà ai cũng biết Đức (cũng như…
Read more