A thích gì thì E cũng chiều đấy

A thích gì thì E cũng chiều đấy
“Tôi có gần 5K bạn bè trên facebook … Và chờ xem những ai bình luận 1 tiếng: ” Chào”
Hãy thử đặt dòng stt này lên trang cá nhân của bạn và xem có bao nhiêu người can đảm bỏ ra 2s chào bạn 1 tiếng !
Tương tác để lọc bạn
#Mee
#MeeDamKx
#KhaitruongthuonghieuLady’scos!