(Bài phỏng vấn hay)

(Bài phỏng vấn hay)
Ông VÕ HÙNG DŨNG: Khoảng năm 2000, các tỉnh bắt đầu nhận ra dựa vào nông nghiệp thì không thể giàu lên được, họ muốn làm công nghiệp. Lúc đó có thảo luận sôi nổi là cần phát triển ngành công nghiệp gì. Các tỉnh rất băn khoăn, không ít chuyên gia, và các cơ quan trung ương về nói, thôi, ông mạnh về nông nghiệp thì cứ làm nông nghiệp đi. Cho nên các tỉnh mất quá nhiều thời gian.
Đến nay các tỉnh mới khẳng định, phải chuyển sang phát triển công nghiệp để ít n…
Đọc tiếp