BẠN ĐỒNG HÀNH

BẠN ĐỒNG HÀNH.
Sau một tuần đào tạo bạn trai trẻ luôn đồng hành với mình trên mọi cung đường.!
Tập cho bạn ấy và cũng là tập cho mình luôn. Quá cháy bỏng cho sự trải nghiệm.
Mình chỉ áp dụng 2 nguyên tắc mà mình đã được học từ Thầy của mình.
Nguyên tắc 1:
Bám sát vào mục tiêu luôn kiểm soát nó mỗi ngày.
Nguyên tắc 2:
Con sóng và bờ đê.
Nguyên tắc 3:
Đợi một thời gian sẽ công bố cho mọi người.
Bạn tham gia cuộc chơi ở vị thế như thế nào là tuỳ bạn.! Còn tôi có cách chơi riêng của tôi. :))
P/s: Ngày mới cho trải nghiệm mới.!
Trần Thế Minh.
28/06/2017
See Translation