BÁNH MÌ YÊU THƯƠNG

BÁNH MÌ YÊU THƯƠNG
—————————
Trót biết em yêu thích bánh mì
Ra mua một ổ chạy như phi
Đêm về chia nữa cùng san sẻ
Chồng vợ đồng lòng chẳng cách ly
Kết sắc phu thuê phải ngát hương
Chia vui sẻ ngọt mỗi ngày thường
Bánh mì dân dã chia đôi nữa
Vẫn thắm vị ngon một chữ thương
Không cần hải vị tận biên cương
Chẳng thích sơn hào ở đại dương
Mỗi đứa cùng nhau chia chiếc bánh
Chan hoà chồng vợ cặp uyên ương
Một kiếp phu thê phải thắm hồng
Giàu sang cực khổ phải đồng lòng
Ốm đau bệnh tật cùng săn sóc
Già yếu bên nhau chẳng bỏ công
Yêu nhau hậu cưới ở chung nhà
Giận dỗi hờn ghen phải chóng qua
Chớ để chia ly rồi hồi tiếc
Sài lầm chẳng đáng tiếc xuân qua
————————
CHIM ÉN (19/04/2017)