Bảo hiểm nhân thọ chỉ tham được lúc chưa cần

Bảo hiểm nhân thọ chỉ tham được lúc chưa cần, lúc cần không thể tham gia được bằng mọi giá.
Cô bạn đồng nghiệp của tôi đã khóc, không phải vì không kí được hợp đồng để có hoa hồng mà khóc vì bản thân mình đã “chưa chịu khó đi tư vấn nhiều hơn” để rồi chính gia đình người em mình, cả 2 trụ cột mới 30 nhưng đều mắc bệnh hiểm nghèo và không thể tham gia hợp đồng được.
Khi người trụ cột chẳng may gặp sự cố – cái máy in tiền bị hỏng – cuộc sống của những người phụ thuộc sẽ như thế nào, đặc biệt là tương lai của các con?
Vì thế, hãy tham gia BHNT ngay từ ngày hôm nay, bởi nó BÙ ĐẮP được sự mất mát về thu nhập trong các trường hợp không may bệnh tật, tai nạn, mất sớm, …
See Translation