Các bạn ơi

Các bạn ơi, các bạn đọc mấy cái bài về chọn ny với chọn chồng này nọ, rồi lấy thước ra đo đàn ông thoải mái nhưng mình đây chỉ xin đúc kết 1 điều: ứ yêu là ứ yêu. Chấm hết. Anh có ngon hay yêu tôi nhiêu cũng vậy thôi. End of the story ko yêu tức là ko ở được đâu. mấy cái tình thương tình nghĩa gì đó vẫn phải đến sau tình yêu.
Chọn cho lắm thể nào cũng vớ phải một cục nợ. Còn cố mà tiến tới với cái ng gì mà “yêu mình hơn mình yêu ngta” ahihi bảy bảy bốn chín ngày biết nhau ngay ahihi