Câu chuyện của #ERA #ERASGP ở Singapore : 35 năm

Câu chuyện của #ERA #ERASGP ở Singapore : 35 năm, hơn 6000 môi giới cộng tác, bán toàn bộ một dự án 531 căn trong 7 giờ, trung bình 47s bán xong một căn ! Nếu bạn là một môi giới BDS và muốn là một phần của câu chuyện #ERAVietnam ERA tại Việt Nam trong những năm tới, hãy tham gia cùng chúng tôi !
PS: sự kiện chỉ dành cho ngành môi giới BDS.
PPS: ngành này cũng chỉ dành cho những ai sẵn lòng làm việc rất rất nỗ lực để có những kết quả đáng kể.
See Translation