CHỈ CÓ

CHỈ CÓ .. VÀI CÁI MÔNG.. ĐƯỢC POST LÊN FACEBOOK…
Tự nhiên đọc một vài phản hồi, nó lại làm mình nhớ lại câu chuyện của sư phụ mình – Vô Trú – ngày xưa hồi năm 1999, từng kể về một “công án Thiền”.
Sách Vô Môn Quan, cuốn sách nêu ra những “công án Thiền”, có kể về hoà thượng Thoại Nham Ngạn (khoảng thế kỷ thứ 9):
Hàng ngày tự kêu: Ông chủ! Rồi tự đáp: Dạ!
Lại nói: Tỉnh táo nhé! Rồi lại tự thưa: Dạ!
Rồi lại tự nói: Mai kia mốt nọ đừng để người gạt nhé! – Dạ!
Thiền sư Vô Môn bình:
“Lão Thoại Nham tự bán tự mua, bịa ra lắm đầu thần mặt quỉ. Cớ sao vậy? Một lão kêu, một lão dạ; một lão tỉnh táo, một lão không bị người gạt. Ngó kỹ, té ra không lão nào là thật lão…”
Hehe..