Cho gái yêu ngủ sớm và e lại quay về với công việc cày đêm Chỉ ước 1 nhà có 48 tiếng đủ để làm moi việc chăm con

Cho gái yêu ngủ sớm và e lại quay về với công việc cày đêm Chỉ ước 1 nhà có 48 tiếng đủ để làm moi việc chăm con -lo cho công việc tại của hàng và Bên hệ thống của #Hân mỗi ngày
Tự nói với bản thân phải cố gắng hơn nữa. #Hân nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức công thành công chỉ là đến sớm hay muộn thôi
Khuya vẫn đang xếp hình và soạn hàng kịp trả cho hệ thống Đl khách sỉ vào sáng mai nè
Ai thương hăm Mai Bống
Yến Ngọc Huyền TrangPham Thi Thanh HuyenChichi Nguyễn Nguyễn Thị Trúc Linh