Chuyên mục dìm hàng :))) Ảnh đẹp trên báo đăng nhiều rồi

Chuyên mục dìm hàng :))) Ảnh đẹp trên báo đăng nhiều rồi, đăng ảnh dìm vậy mới ăn khách :))) 50 sắc thái biểu cảm mỗi khi trả lời phỏng vấn. Lần này có tiến bộ bớt quơ tay múa chân, nhưng miệng vẫn linh hoạt quá :))) Lần sau phải chúm chím môi xinh, trả lời như thi hoa hậu nhaaaaaa