CHUYỆN THỊ PHI ( 10 )

CHUYỆN THỊ PHI ( 10 )
Lê Văn Duy
ỂNH ƯƠNG & CON CÓC
Hồi mới tham gia cách mạng, trên đường về R, đi qua đồng bưng Đồng Tháp Mười mùa mưa, đêm nghe ếch, cóc, nhái rền rĩ tôi thấy buồn nhớ nhà nhưng thảm sầu, não nuột nhứt là tiếng ềnh ương kêu rền vang suốt đêm. Cóc nhái ếch con người còn ăn được, ăn ngon nếu gặp tay bếp xịn. Riêng cái con ểnh ương vô tích sự thì chẳng ai dám rớ tới. Ấy vậy mà nó cứ họp bầy, ngóc mỏ kêu uềnh oang!
Bây chừ đọc tin thời sự chánh trị trên FB, Tư tôi & nhiều người đôi khi cứ ngỡ lời mình có giá, để người khác nghe, nhưng ngẫm nghĩ thiệt tình thì ta cũng giống ểnh ương vô tích sự, đêm mưa ngóng cổ kêu uềnh oanh, uềnh oanh ran đồng.
Thôi. Tôi viết 10 chuyện thị phi đến đây xin chấm dứt.
Tháng 6 trời mưa 2017.