CỎ LAU

CỎ LAU
Tim khô máu xuôi theo con nắng
Cỏ lau khô hẩm đắng phận mình
Đã lâu thiếu vắng ân tình
Thân tàn xác héo đeo mình quắt queo.
Cơn gió luyện chào reo tay vẫy
Đón mưa rào ngẩng hẩy đầu cao
Rì rào thoảng hát xôn xao
Người ơi mau đến … hanh hao lắm rồi.
Nghêu ngao xướng thân trồi cỏ xướt
Tự sướng mình tha thướt làm sao
Xinh mà mỡ máu không cao
Gió cười che miệng làm chao oi nồng.
Mưa vội đến nâng bồng cỏ ướt
Lại vội đi , nó ngước mắt nhìn
Ban cho giọt nước ân tình
Qua cơn lay lắt bố kình phận rơm.
Cảm theo TIM KHÔ MÁU của nhà thơ Trần Quế Lâm