Có một tác giả mà bạn sẽ phải đọc…

Có một tác giả mà bạn sẽ phải đọc…. bất kể mọi tư thế….. bất kể thời gian- Đó là một chỉ dẫn vô cùng tuyệt vời và làm cho cách nhìn chúng ta trở nên sáng sủa.
Triết học của ông được thể hiện qua cách nhìn xuyên thấu vào lịch sử để tái hiện được nhân sinh quan của cuộc sống ở hiện tại và tương lai.
Đó chính là Đa Minh Lương Kim Định !
==========
Ngoài lề một chút: Hôm nay và một vài ngày tới có thể sẽ mải mê đọc bộ sách của ông mà sẽ quên nhắc các bạn về khoá học IELTS căn bản vào thứ 3 tuần sau.
Lịch học 3-5-7, suất 19:30-21:00
Hiện tại Ce Phan có thể nhận thêm 3 học viên nữa để bắt đầu lớp học này. Xin mời các bạn nhé.
See Translation