Có thể nhiều người sẽ nghĩ chị ưu ái em

Có thể nhiều người sẽ nghĩ chị ưu ái em, nhưng họ đâu nghĩ được mỗi ngày e sang chị đến 2h sáng chỉ để chờ lấy son. Để học cách tư vấn, cách bán hàng hiệu quả. Họ đâu biết rằng em gầy đi 4kg sau 2 tháng chỉ vì thức đến 3-4h sáng để tư vấn…
Cuộc đời này không ai cho không ai cái gì cả và e xứng đáng nhận được nhiều hơn hiện tại. Chị tin điều đó sẽ xảy ra, 80.000 hay 100.000 e đều có thể làm được. Đơn giản vì e là Trinh Vũ !!!