Con người cao ở “Nhẫn”

Con người cao ở “Nhẫn”, quý ở “Thiện” và hơn nhau ở “Ngộ”!
Người xưa dạy rằng, làm người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng!
Khi đắc ý, hài lòng đừng quá cuồng vọng, cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu thì tất sẽ bại, là mầm mống dẫn đến thất ý.
Khi thất ý đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng, yếu lòng tất sẽ suy sụp, một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình.
Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh, mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp.
Tác phẩm : ” Tổ Thiền …..”
P/s: Trắc dây Khánh Hoà – Việt Nam còn xót lại.
Mời mọi người cùng ngắm !
____________________________________________
C A O S O N T R A T R A T H A T
Life is like making tea!
Boil your ego
Evaporate your worries
Dilute your sorrows
Filter your mistake and,
Get taste of happiness
☘Cao Sơn Trà Viên☘
+ Add: 8/312 Nguyen Trai, P. Thanh Xuan Trung, Q. Thanh Xuan, Tp. HN
+ Hotline: 0916.10.80.80 & 0961.10.80.80
+ http://m.me/toiyeutraviet
+ http://caosontra.vn
+ http://toiyeutraviet.com
+ https://m.facebook.com/trasachcaoson/