Công ty cường anh authentic xin thông báo với toàn thể khách hàng và hệ thống :

Công ty cường anh authentic xin thông báo với toàn thể khách hàng và hệ thống :
hiện tại công ty đã làm việc hết 200% công suất và đã quá tải cháy hàng vì vậy mong mọi người hết sức bình tĩnh và chờ đợi . Xin cảm ơn !!
Giảm cân cường anh :
Liệu trình 15 ngày giảm 2-5kg 450k
Liệu trình 30 ngày giảm 5-10kg 900k
Tăng cân cường anh :
Liệu trình 15 ngày tăng 2-4kg 450k
Liệu trình 30 ngày tăng 3-8kg 900k
See Translation