Công việc của tôi không phải là dễ dãi với mọi người

Công việc của tôi không phải là dễ dãi với mọi người. Công việc của tôi là khiến họ trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi nhìn vào kết quả sau 1 quá trình để đánh giá việc thành hay bại. Và tôi không bao giờ để sự do dự thao túng bước tiến của mình
Trên một con thuyền, mọi người đều muốn đi đến thành công , sẽ có người muốn đi nhanh, người muốn đi chậm, người muốn đi hướng đông, người muốn đi hướng tây,.. nhiệm vụ của người lái thuyền là chỉ lái 1 hướng mà mình tin rằng đúng và chèo lái đến cùng dù sóng gió . Chúng ta khi đã quyết định ngồi chung 1 thuyền, thì phải đi một hướng . Nếu đã lên thuyền, hãy tin tưởng người lái thuyền.
Trên một cương vị là người lãnh đạo, tôi luôn lắng nghe đóng góp của mọi người, nhưng ko đồng nghĩa với việc ai nói gì cũng nghe. Việc tôi làm, việc tôi áp dụng hay ko áp dụng , Tất cả, vì lợi ích chung của chính các bạn. Những quyết định, những chiến lược của công ty, không thể làm hài lòng tất cả từng cá nhân, mà phai mang lại lợi ích chung cho toàn tập thể .
Nếu tin tưởng tôi, hãy đi cùng tôi.
Sau 1 chặn đường, mọi người hãy nhìn kết quả, BẠN ĐÃ ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ ?
Đó mới là kết quả thực sự của công việc tôi đang hằng ngày phải làm.