Đã bao lâu rồi bạn chưa gặp mình

Đã bao lâu rồi bạn chưa gặp mình?
Có nhiều người phải 1, 2 năm rồi không gặp nhau ấy nhỉ.
Chỉ đúng 1 năm quyết định từ bỏ một vài thói quen, một loạt hướng đi, những đam mê của nhiều năm và thay đổi cả chiến lược cuộc đời nhưng cũng tự nhận thấy tư duy, kinh nghiệm, nhận thức thay đổi gấp ít nhất 2O lần.
Để thấy rằng, lựa chọn luôn quan trọng hơn nỗ lực.
Nếu bạn lựa chọn sai bạn sẽ mất rất lâu, thậm chí là cả một cuộc đời để sửa sai, còn khi bạn lựa chọn đúng thì bạn chỉ mất vài tháng đến nửa năm để tạo ra những thành tựu đến chính mình còn phải bất ngờ khi nhìn lại.
Đừng bao giờ từ bỏ quá sớm, cũng đừng bao giờ bảo thủ với chính bản thân mình để lao vào những việc không thể tốt hơn được.
Đời thay đổi khi ta thay đổi.
Think Different.