Đây chính là thằng mặt chó chủ Salon tóc EVA (cũng là chủ mấy tiệm tóc Anh Đức Anh) vì muốn câu like cho cửa hàng của nó mà đã đẩy một gia đình không những mất đi miếng cơm manh áo mà còn ảnh hưởng đến cả nhân phẩm và đạo đức của họ

Đây chính là thằng mặt chó chủ Salon tóc EVA (cũng là chủ mấy tiệm tóc Anh Đức Anh) vì muốn câu like cho cửa hàng của nó mà đã đẩy một gia đình không những mất đi miếng cơm manh áo mà còn ảnh hưởng đến cả nhân phẩm và đạo đức của họ
Rồi không biết gia đình chị Lại sẽ trông vào nguồn thu nào mà sống mà nuôi con ăn học đây?
Thằng đê tiện này không thể tha được.
http://m.kenh14.vn/con-gai-chu-quan-tra-da-me-toi-suy-sup-v…
See Translation