Đây là Khoa Sư phạm của Trường Đại học Helsinki

Đây là Khoa Sư phạm của Trường Đại học Helsinki. Mặc dù chỉ nằm trong Top 50 các trường đào tạo sư phạm trên thế giới, nhưng tỷ lệ sinh viên được nhận hàng năm vào khoa này chỉ có 5% – thấp ngang trường khó vào nhất ở Mỹ là Đại học Stanford.
Tại sao lại khó vào như vậy? Mỗi năm trường tốt nghiệp 400 thạc sỹ và 20 tiến sỹ giáo dục (Ở Phần Lan phải có bằng thạc sỹ mới có thế làm giáo viên). Mỗi năm cả nước Phần Lan tốt nghiệp khoảng 2.500 giáo viên. Và năm nào 100% giáo viên ra trường cũng đều có việc làm. (Ở Việt Nam hiện đang thừa khoảng 27.000 giáo viên).
Tại sao lại đào tạo ít giáo viên thế? Thầy trưởng khoa giải thích là nhà nước Phần Lan khảo sát nhu cầu nhân lực từ ngành giáo dục và đưa ra một dự đoán (khá chuẩn) về số lượng giáo viên cần có. “Chỉ tiêu” này được thống nhất với các trường đại học và mọi người chấp hành nghiêm chỉnh.
Nghe đơn giản nhỉ 🙂