Đây mn nhé

Đây mn nhé.người thật việc thật nhé
E k bao h pro nhé.cơ địa khó mà vẫn tăng cân nhé.khách hàng k quen lâu Quá h ib hỏi thì có kết quả tốt nhé.
Ai mà phân vân cỏ máu nhà nữa k ak.
Hàng chuẩn đét luôn.
Lành mà hiệu quả đảm bảo tăng cân.