Đêm r còn điên

Đêm r còn điên
Nghĩ mà buồn cười,đ’ mở mồm ra chê ng ta,nói ng ta thì thử hỏi xem mình có bị ng ta xúc phạm k?? Nói đúng cmn sự thật nên chạnh lòng ah? Sống sợ nhất loại giả dối,k bằng lòng cũng k dám nói ra,sống thế khổ lắm,cứ lộng ngôn như e có sướng k
Đc sinh ra chỉ tôi sẽ chỉ sống hết lòng,muốn thanh minh khi nói chưa đúng,làm những chưa tốt với bố mẹ,chồng và những đứa con! Còn người ngoài,ai muốn nghĩ j thì nghĩ! Tôi sinh ra k fai có trách nhiệm làm vừa lòng mọi người! Mình cứ nghĩ chơi với ng hơn tuổi ng ta sẽ k chấp những lúc mình bồng bột-trẻ con. NHƯNG KHÔNG,NGƯỜI LỚN HƠN NG TA CHẤP TỪNG LI TỪNG TÍ 1 Ý!
HẾT HỒNNNNNNNNNN
See Translation