Đến lượt món diệt gián thần thánh ✌️✌✌

1  
Đến lượt món diệt gián thần thánh ✌️✌✌
Nói chung tất cả các sp diệt gián, chuột, kiến của Nhật e đều đã xài hết rồi. Và thấy rất hiệu quả. ĐẶC BIỆT LÀ NÓ KHÔNG MÙI, KHÔNG ẢNH HƯỞNG TRẺ NHỎ
1 viên thôi cả đàn lăn quay luôn. Đặt 1 viên vào nơi gián tập trung. Chúng sẽ mò theo bởi hương thơm đến ăn rồi chết ngỏm. Con nào ăn lại xác con đã chết cũng tèo theo
——————–
Thuốc diệt gián của Nhật là sản phẩm diệt gián tận gốc với cơ chế tỏa hương thơm dễ chịu, thu hút gián tới ăn, ngấm dần làm cho gián chết và lây bệnh cho cả tổ. Đặc biệt, thuốc diệt gián Nhật không có mùi độc hại, không gây hại cho trẻ em khi cầm vào.