Đi dạy MC lớp nâng cao của Kim Nguyên Bảo

Đi dạy MC lớp nâng cao của Kim Nguyên Bảo. Thương bọn nhóc này vì bây giờ nghề nghiệp khó quá không biết chỉ cách gì để cho hay, cho giỏi. Nếu được chọn thì thôi đừng chọn làm gì cho khổ, còn lỡ chọn rồi thì ráng đi tới cùng nha!
#mcphilinh
#mctraining
Tự tag nha! ❤️

2 Comments

 1. Nguyễn Hoàng Quân

  Phải chọn thì mới được ngồi ăn đêm cùng Phí Linh chứ!

  Reply
  1. Phi Nguyen Thuy Linh

   Không chọn vẫn ngồi ăn đêm cùng nha!!!!

   Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *