Đi dạy MC lớp nâng cao của Kim Nguyên Bảo

Đi dạy MC lớp nâng cao của Kim Nguyên Bảo. Thương bọn nhóc này vì bây giờ nghề nghiệp khó quá không biết chỉ cách gì để cho hay, cho giỏi. Nếu được chọn thì thôi đừng chọn làm gì cho khổ, còn lỡ chọn rồi thì ráng đi tới cùng nha!
#mcphilinh
#mctraining
Tự tag nha! ❤️