Hẳn là khi viết ra những điều này

Hẳn là khi viết ra những điều này, em buồn nhiều hơn là giận, hoặc đang mệt mỏi trong lòng chứ hoàn toàn không sảng khoái hả hê như cách em đang viết. A đoán vậy thôi bởi anh cũng đã trải qua những lúc như thế này.
Em viết về ai, viết cho ai, em cung gì, là thần nông, ma kết ba chấm, điều đó chẳng lấp đi được suy nghĩ của mọi người về em, thực chất là một người vô cùng giàu tình cảm nên dễ bị tổn thương.
Anh cũng vậy thôi, anh giành cả tuổi thanh xuân của mình để giận ai đó…
Đọc tiếp