Hãy xem xét thêm lời dạy này của Phật:’’ Tỳ kheo: người khất thực’’

Hãy xem xét thêm lời dạy này của Phật:’’ Tỳ kheo: người khất thực’’. Nếu chỉ hiểu nghĩa Tỳ kheo là khất sĩ thì chúng ta chỉ tu tập theo kiểu đi xin ăn là đủ …cách nghĩ này rất thô thiển. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa Phật đã định nghĩa, Tỳ kheo là người đã nhìn thấy sự hiểm nguy của vòng luân hồi sanh tử ( samsara), thì sự hiểu đó sâu nặng hơn, thúc giục ta nhiều hơn.
Người thấy được mối hiểm nguy của vòng luân hồi sanh tử là người nhìn thấy những khuyết điểm và mặt trái của thế gian này. Thế gian này đầy mối hiểm họa, nhưng người ta không nhìn thấy nó, họ chỉ nhìn thấy sự sướng và sự khổ bề ngoài của nó. Giờ Phật nói một Tỳ kheo ( người xuất gia) là người nhìn thấy mối nguy hiểm của vòng luân hồi sanh tử. Vòng luân hồi là gì? Khổ của vòng luân hồi sanh tử có mặt khắp nơi, không thể nào chịu xiết. Sướng cũng nằm trong vòng luân hồi sanh tử. Phật đã dạy chúng ta đừng dính theo sự sướng sự khổ trên đời. Khi chúng ta chưa hiểu biết về sự hiểm nguy của vòng luân hồi sanh tử, khi có sướng ta chạy theo sướng và quên khổ. Chúng ta ngu mờ không biết thấu về sự khổ đau không cùng của vòng sanh tử, giống như đứa trẻ con chưa biết về lửa vậy .
Nếu chúng ta biết sự tu tập Giáo Pháp theo cách như vậy…đó là hiểu được ‘’Tỳ kheo là người nhìn thấy sự hiểm nguy của vòng luân hồi sanh tử’’…, nếu hiểu biết được điều căn bản này, thì khi đang đi, đang ngồi, đang đứng , hay đang nằm, chúng ta đều cảm thấy buông bỏ, không còn dục vọng. Chúng ta quán sát về bản thân mình, sự chú tâm chánh niệm đã có mặt. Ngay cả khi đang ngồi chơi, chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Khi đang làm việc gì, chúng ta cũng nhìn thấy mối nguy hiểm đó, do vậy chúng ta sẽ ở trong tâm trạng rất khác. Tu tập với cách hiểu như vậy mới được gọi là ‘’ người nhìn thấy sự hiểm nguy của vòng luân hồi sanh tử’’.
Thiền sư Ajahn Chah
See Translation