Hè 2015

Hè 2015, mình đầu tư sản xuất một phim tư liệu/ giáo khoa dài 15 phút về qui trình làm tranh sơn mài của … người trong hình :). Kịch bản và đạo diễn NSND Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh là một cảnh trong phim, khi hoạ sĩ vẽ mẫu nude. Tất cả thành phần không nhiệm vụ đi ra ngoài, chỉ nhân vật, người mẫu, quay phim, đạo diễn và … vợ nhân vật được phép ở lại :))
Sau này nhân vật làm nên bức tranh dưới đây. Đặt tên là Hoạ sĩ và người mẫu. Treo trong phòng riêng. Hôm rồi một khách sưu tập đến xem tranh, bâng quơ nhìn thấy nhất định muốn đem về. Nghề hoạ sĩ thật là sướng nhiều lý do. Thế nên, mình cũng đã bắt đầu … vẽ đấy. Thật!