Hehe

Hehe.
Khối người giật mình!
Còn mình mình cứ nhận luôn là cố viết sách để bán sách lấy tiền nuôi con và làm thư viện cho ai yêu sách thì đến đọc miễn phí cho nhanh.
Vì thế mình chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi đi bán sách nhưng rất ngại khi làm các đề tài. Vì rất nhiều đề tài sẽ không bán được do không có người mua. Làm xong vứt xó hoặc có in sách thì cũng chỉ đi vào các thư viện công một cách rất…bí hiểm.
Nói thẳng thắn đó là một cách thụt két ngân sách-thứ được đóng góp từ tiền thuế.