Hôm nay đã làm được một việc đó là kết nối đại diện HĐQT và BGH các trường tư thục ngồi lại cùng nhau trao đổi về vai trò lãnh đạo của chính họ trong việc dẫn dắt và quản trị các cơ sở giáo dục trước bối cảnh cần có những chuyển đổi mạnh mẽ

Hôm nay đã làm được một việc đó là kết nối đại diện HĐQT và BGH các trường tư thục ngồi lại cùng nhau trao đổi về vai trò lãnh đạo của chính họ trong việc dẫn dắt và quản trị các cơ sở giáo dục trước bối cảnh cần có những chuyển đổi mạnh mẽ, khẩn trương hiện nay. (nhiều băn khoăn cần tìm hiểu từ xây dựng bộ giá trị cốt lõi, tới khung năng lực quản lý, giáo viên, tới chương trình đổi mới phổ thông tổng thể, xu hướng giáo dục quốc tế…)
Chân thành cảm ơn DO Thuy Duong (Dương TalentPool) đã dẫn dắt, chia sẻ câu chuyện giáo dục của Israel, của các nước trên TG v..v….hấp dẫn qua cả giờ ăn trưa.
Hẹn gặp lại vào kỳ tiếp theo vào tháng 11/2017. Quý vị nào quan tâm tham dự, mời liên hệ FCE.