Không ngừng tuyển cộng tác viên

Không ngừng tuyển cộng tác viên
+ bạn là giáo viên ?
+ bạn là công nhân ?
+ bạn là nhân viên văn phòng ?
+ bạn đang nghĩ thai sản ở nhà ?
+ bạn đang không có việc làm ?
🙂 🙂 muốn kiếm thêm 2–>10triệu một tháng ….thay vì chỉ online
+ được đào tạo cơ bản về bán hàng
+ vốn khởi điểm chi tư 1 triệu đồng
+ vốn thấp không sợ chôn vốn không lo tồn hàng
🙂 🙂 nếu bạn chăm chỉ kiên trì kiếm thêm thu nhập bằng nghe tay trái còn cao hơn tay phải thi ib mình hướng dẫn nếu bạn muốn kiếm thêm thu nhập