Lại tra tấn mọi người tiếp ná

Lại tra tấn mọi người tiếp ná
MẮM TÉP CHƯNG THỊT
KIM CHI HÀN QUỐC
Đảm bảo ATVS- KHÔNG PHẨM MÀU-KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
Hãy đặt hàng ngay để ăn Tết nhé mọi người. Xloi nếu tag làm phiền mn
Liên hệ: 0982055518.
Nguyen Hoa Hương Nguyễn Hiền Nguyễn Nguyễn Mai Lan Trang Nguyen Thu Lưu Minh Nguyệt Tuệ Nhi Đào Nguyen Minh Ngoc Him Lim Zim Hiền Chè Sầu Riêng Hang Tran Trà Lê QuynhNga Bui Le Quynh Trang Vũ Quảng Thien Nguyen Mai Thanh Kiều Hương Chíp Huong Tsc Trần Cao Cường Trung Le Xuan Thanh Hai Le Pham Thanh Thanh Huyen Thanh Thắm Nguyễn Thơ Nguyễn Nguyễn Xuân Bộ Cà Rốt Mẹ Dung Do