Làm việc với bị cáo kêu oan gần 03 năm nay đang bị bắt giam (nguyên là chủ một Doanh nghiệp lớn) trước ngày xét xử

Làm việc với bị cáo kêu oan gần 03 năm nay đang bị bắt giam (nguyên là chủ một Doanh nghiệp lớn) trước ngày xét xử. Vụ án hình sự kinh tế này Nguyên đơn dân sự là một Ngân hàng (Tai tiếng) đã phù phép chứng từ tố cáo “lừa đảo” để dàn dựng phát mãi nhiều tài sản, trong khi bị cáo đang là chủ DN và có năng lực tài chính.
Chia tay, bị cáo thổn thức nói rằng: “Bị cáo đang bị hàm oan, tin tưởng luật sư, dù đang bị tạm giam và khó khăn tới đâu vẫn luôn tin tưởng sẽ được pháp luật minh oan, dù chặng đường “Công lý” có khó khăn và dài tới đâu đi chăng nữa, bị cáo cũng quyết tâm…”
.
Vụ án đã có lịch xét xử sau 03 năm điều tra và, N… lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.