Lần đầu tiên được biết BBQ nướng đồ là việc của đàn ông

Lần đầu tiên được biết BBQ nướng đồ là việc của đàn ông!!! nắng đẹp, chàng rủ căng ô ra vườn nướng đồ, vừa ăn lại ngắm hoa… ô tê ngay đúng phỏm!
Mua đồ về, chàng làm từ A đến Z cấm vợ nhúng tay với câu dọa: Em ko biết bbq là man job ah? Cấm đụng, chờ đấy chén thôi gái cưng!!!
Hê hê thì ngồi ngắm hoa, chờ chàng dâng đồ tận mõm vậy chứ biết sao bây giờ. Yêu nhất thỉnh thoảng chờ đồ chín, chàng chạy lại quàng tay ôm hôn mình thật ngọt: “em yêu, chờ chút nhé, thịt sắp chín rồi!!!” Ngọt gì mà ngấm tận cuống tim luôn ý.
Ik ben blij met mijn man en hou veel hem