Lâu lắm rồi chẳng làm nghề

Lâu lắm rồi chẳng làm nghề, đâm ra nhớ! Ngày ấy, mới thôi, vật nhau cả tuần ở trường quay từ sáng đến đêm, rồi lại từ đêm đến sáng. Chắc phải sắm cái trường quay làm tí cho đỡ vật nhỉ?
(Sống xanh phiên bản 2013, lần đầu tự viết format gameshow, tự làm Tổng đạo diễn, và tự.. đủ thứ hầm bà làng! Kết quả là lăng xê được mấy đứa nhỏ xin học bổng du học Mỹ, Nhật, Úc,.. trót lọt. Bố khỉ, đứa giỏi chúng nó rủ nhau lướt hết!)