Let’s beer

Let’s beer!
P/s: sáng ni đi ngơ ngơ gặp bà thầy bói, tự dưng bà kéo tay lại phán:
“Tui nói cho chú biết nhé, nhìn dáng đi của chú là tôi biết chú ngứa cẳng lắm rồi. Có cố cũng nỏ giàu ngày ni được, mà mai mốt kiểu chi cũng giàu. Đi nhởi chút đi! Về bảo vợ chú là tôi nói thế nếu cô ấy không cho chú đi!”
Đang còn giật mình, toan bước đi, bà còn dặn với: “Nhớ là đừng uống bia lạnh đấy nhé! Viêm họng nặng nơi rồi á”.
Trời….
…….. bói trúng phóc cái vụ ngá chân với viêm họng! Còn giàu thì…. Cứ tin là mai sẽ giàu! Chừ nhởi đã. Hehe.
P/s: lạy trời đừng mưa để con lên PN ăn gà náng nầu
See Translation