Lính tiểu đoàn quân viễn chinh

Lính tiểu đoàn quân viễn chinh, những người trực tiếp viết nên cuốn sách biên giới Tây Nam mà tôi chỉ là người ghi lại.
Có người 37 năm mới gặp lại như anh Lược, có người vẫn đụng nhậu thường xuyên.
Qua Bavet, Prásaut, Neak Luong, Ph’nom Penh, KP Ch’nang, Pursat, KP Thom, Núi Hồng, Siem Riep, Nong Chan, Poipet…và bây giờ đổ bộ về đây Vĩnh Bảo Hải Phòng.
Từng ăn thịt hổ, thịt báo, thịt voi, nai mễn cầy cáo trăn rắn trâu bò chó lợn…để tồn tại, chiều nay nhậu đồ biển tươi trên đồng lúa quê nhà.
Gần 40 năm, biết bao nhiêu rượu đã trôi qua họng từ độ ấy
Ngả dốc cuộc đời, liếc biết trắng đen ngụy tạo chính tà.
Hai zà…zzzzzzzzzzzzz!