Mấy ngày nghỉ

Mấy ngày nghỉ, toàn khu mình đang #giaicuulon. Từ sáng đến tối thoang thoảng hết mùi thịt ba chỉ cháy cạnh đến mùi bùn chả.
Không biết sau đây là những chiếnn dịch giải cứu gì nữa, nhưng điều mình mong mỏi là người dân sống tử tế với nhau một tí, chẳng hạn #giaicuucho, làm ơn giúp nhau tránh khỏi tiếng chó sủa suốt ngày, ăng ẳng từ sáng sớm đến đêm; #giaicuukaraoke, các ông nào giọng kém thì tự biết mình biết người chui vào WC mà hát; #giaicuurac, có vài trăm mét đi từ nhà ra nơi tập kết rác của khu mà cũng lười, cứ nhè đầu ngõ mà vứt. Đấy, những cái đấy phải giải cứu hàng ngày, chẳng cần chiến dịch gì đâu.
Còn mình thì vẫn quần rách bán sách nhé. Và tiếp tục kí sách cho mọi người. Dạo này đang tập tạ để kí cho ngon đây…
#quanrachbansach