Mình chả hiểu sao

Mình chả hiểu sao, các mẹ sống trong sợ hãi nhiều thế:
– Em chưa bao giờ kinh doanh nên em sợ em không làm được.
– Em sợ em không có time (trong khi em chả kiếm được tiền mà em vẫn bận).
– Em sợ chồng em không cho em làm.
– Em sợ bạn bè em sẽ Unfriend em.
– Em sợ không ai trông con em.
Sợ = Nghèo, muốn thoát nghèo => Đừng có sợ ❤
Đời mình chỉ sợ Nghèo thôi
Ai muốn học cách kinh doanh thì ib #nhi nhé !!!!
See Translation