Mời cả nhà theo rõi chương trình Quốc gia Khởi nghiệp tối nay lúc 20:10 trên VTV1 để gặp một nhân vật vô cùng thú vị nhé

Mời cả nhà theo rõi chương trình Quốc gia Khởi nghiệp tối nay lúc 20:10 trên VTV1 để gặp một nhân vật vô cùng thú vị nhé. Anh Hung Tran đã làm được điều mà chưa có người Việt nào làm được- đó là phát triển ứng dụng giáo dục GotIt! từ một giấc mơ khởi nghiệp trở thành một thành công lớn tại Silicon Valley. Thường xuyên trên danh sách top 10 ứng dụng giáo dục được tải nhiều nhất trên Apple store, GotIt! đang trên con đường trở thành startup kỳ lân (unicorn startup được định giá 1 tỷ trở lên).
#QuocGiakhoinghiepVTV1 #GotIt