Mới sáng ra các bác bên y bơi vô đây em hỏi tý nào

Mới sáng ra các bác bên y bơi vô đây em hỏi tý nào???
Thứ nhất nước biển, ringer truyền có sốc hay không?
Thứ 2 đạm chắc chắn k thể tự ý truyền khi chưa có chỉ định của BS
Thứ 3. Không ăn uống được ói nhiều mất nước
Nhiều ngày liền
Thì có phải là nên truyênd nước cho cơ thể hay không???
Thủa đi học đến giờ
Giờ mấy lần có vài người nhờ truyền bính nước biển và bình trái cây mà chả hiểu sao mình học mình truyền được mà
Có người trong ngành bảo sốc
Thế là em bị lộn hay họ lộn nhỉ
See Translation