Một tấm gương bình dị giữa cuộc đời

Một tấm gương bình dị giữa cuộc đời….
Người Nam Bộ hiền lành chất phát, thật thà, cần cù, chịu thương chịu khó, trọng nghĩa khinh tài..Ở Nam Bộ cái gì cũng khác, kể cả những Anh hùng…khi đất nước nguy biến họ từ giã ruộng đồng, gia đình xông pha ra chiến trường…khi hòa bình, họ lại trở về với ruộng đồng, với gia đình…
Đại tá Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Bảy cũng thế, khi gặp nói chuyện với ông chẳng ai nghĩ đây là 1 sĩ quan cấp cao trong quân đội. Ông là 1 trong 16 phi công nổi tiếng của Không quân Việt Nam mà các phi công Mỹ cả nể… Hom hem với dáng cao gày, chân không dép, đen nhẻm bùn đất, đầu quấn khăn rằn nam bộ…người anh hùng phi công ấy giờ là một lão nông thứ thiệt, quanh năm sống vui giữa miệt vườn với vườn cây, ao cá…ông hóm hỉnh chia sẽ ràng có lẽ cuộc đời ông gắn liền với con số và cái chữ Bảy, ông là con thứ 7, ông đi bộ đội lúc 17 tuổi, khi ra tập kết ngoài Bắc ông đi học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp và 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng máy bay MiG 17, được phong Anh hùng năm 1967… khi giã từ vũ khí và hoàn thành nhiệm vụ về với đời thường ông đã bỏ lại sau lưng tất cả danh lợi và tiếng tăm quá khứ và sống đúng chất con người ông, một lão nông Nam Bộ…
Xem địa chỉ bán khăn rằn nam bộ tại wetrek.vn