Mừng Cuốc khánh 2

Mừng Cuốc khánh 2.9
Lên … lên nào … là lung linh nào…..
Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây.
Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông , rạo rực sao hôm nay ……