Nếu hôm nay chúng ta vẫn chưa chịu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề

Nếu hôm nay chúng ta vẫn chưa chịu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, Nếu hôm nay hành xử thiếu văn hóa của Hương Giang Idol vẫn có thể được thông cảm, Nếu hôm nay chúng ta để một nghệ sỹ có tài và có tuổi như bác Trung Dân không được tôn trọng và phải chịu ấm ức một mình.. Thì chúng ta làm gì có quyền hy vọng trong tương lai thế hệ con cái chúng ta được sống trong một Xã Hội Văn Minh hơn.
Chính bởi sự Dễ Dãi và Ích Kỉ của mỗi cá nhân trên Đất Nước này dẫn đến việc chúng ta phải sống trong một Xã Hội đầy bất ổn với thứ Văn Hóa bẩn thỉu, đáng khinh. Nền Giáo Dục yếu kém, Đạo Đức xuống cấp.
Trên một sóng truyền hình, nơi truyền tải và lan tỏa văn hóa, hình ảnh của một Quốc Gia. Mà lại cho phép những thứ không tài cán, ăn nói bỗ bã thiếu suy nghĩ tham gia.
Tôi tự hỏi: Các bạn muốn xem gì trong những game show như thế..???